دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00
معاون بهره برداری و توسعه آب

معاون بهره برداری و توسعه آب

حمیدرضا نیکداد

تلفن داخلی: 220

ایمیل: nikdad(at)hww.ir

شماره تماس: 08138219870

مدرک تحصیلی: لیسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
عمران لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
معاون بهره بردارى و توسعه آب ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x