سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00

01 ثبت حوادث

مشترکین محترم می توانند برای ثبت حوادث و اتفاقات بر روی عکس روبرو کلیک نموده و فرم مورد نظر را تکمیل نمایند. همچنین جهت پیگیری درخواست خود می توانند  ثبت نام کنند و پس از ورود به سایت از وضعیت درخواست خود مطلع شوند.

ثبت حوادث

02 اطلاع رسانی قطعی یا افت فشار

مشترکین محترم می توانند جهت اطلاع از قطعی یا افت فشار آب بر روی عکس روبرو کلیک نمایند و از آخرین اطلاعیه ها در این خصوص مطلع شوند

اطلاعیه ها

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x