دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00
مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني

مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني

حمید عزیزی متواضع

تلفن داخلی: 130

ایمیل: azizi(at)hww.ir

شماره تماس: 38234606

مدرک تحصیلی: لیسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسي تكنولوژي عمران - عمران لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x