شنبه 26 خرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر مجامع عمومی، حسابرسی و نظارت مالی

مدیر دفتر مجامع عمومی، حسابرسی و نظارت مالی

فاطمه هاتفی هویدا

تلفن داخلی: 142

ایمیل: hoveida[at]hww.ir

شماره تماس: 08138225240

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

سابقه کاری : 17 سال
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
حسابداری فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير امور بازرگاني ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x