دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00
مدیر مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضلاب

مدیر مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضلاب

مجید زیبازاده

تلفن داخلی: 183

ایمیل: zibazadeh(at)hww.ir

شماره تماس: 08138218035

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
شیمی فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضلاب میدان جهاد - ابتدای خیابان عارف قزوینی
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x