دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00

نام و نام خانوادگي : فرهاد بختياري فر
سمت : مديرعامل و رئيس هيئت مديره
تلفن مستقيم : 38233717
تلفن : 8-38219871
داخلي : 270
شماره فکس : 38233748
پست الکترونيک
bakhtiarifar(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مديرعامل شرکت بر روي لينک زير کليک نماييد.

تعيين وقت ملاقات با مديرعامل

نام و نام خانوادگي : سجاد منش
سمت: قائم مقام مديرعامل
تلفن مستقيم: 38246094
تلفن:8-38219871
داخلي: 260
شماره فکس : 38246094
پست الکترونيک:
(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر قائم مقام تماس گرفته شود. داخلي 260

نام و نام خانوادگي : رضا مهرپرور
سمت : معاون مالي و پشتيباني
تلفن مستقيم : 38246095
تلفن : 8-38219871
داخلي : 153
شماره فکس : 38210656
پست الکترونيک
mehrparvar(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 153

نام و نام خانوادگي : علي قديمي
سمت : معاون خدمات مشترکين و درآمد
تلفن مستقيم : 38213307
تلفن : 8-3821987171
داخلي : 192
شماره فکس : 38213307
پست الکترونيک
ghadimi(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 192

نام و نام خانوادگي : حميدرضا نيکداد
سمت : معاون بهره برداري و توسعه آب
تلفن مستقيم : 38213306
تلفن :8-38219871
داخلي : 224
شماره فکس : 38225211
پست الکترونيک:
nikdad(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 224

نام و نام خانوادگي : حسين آذرتکين
سمت : معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب
تلفن مستقيم : 38246093
تلفن : 8-38219871
داخلي : 227
شماره فکس: 38219870
پست الکترونيک: azartakin(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 227

نام و نام خانوادگي : نورالدين افتخاري
سمت: معاون منابع انساني و تحقيقات
تلفن مستقيم: -
تلفن:8-38219871
داخلي: 121
شماره فکس : 38219870
پست الکترونيک:
eftekhari(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 121

نام و نام خانوادگي : مجتبي حسين آبادي
سمت: معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري
تلفن مستقيم: 38216094
تلفن:8-38219871
داخلي: 260
شماره فکس : 38219870
پست الکترونيک:
hoseinabadi(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 260

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x