سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00

نام و نام خانوادگي : فرهاد بختياري فر
سمت : مديرعامل و رئيس هيئت مديره
تلفن مستقيم : 38233717
تلفن : 8-38219871
داخلي : 270
شماره فکس : 38233748
پست الکترونيک
bakhtiarifar(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مديرعامل شرکت بر روي لينک زير کليک نماييد.

تعيين وقت ملاقات با مديرعامل

نام و نام خانوادگي : سجاد منش
سمت: قائم مقام مديرعامل
تلفن مستقيم: 38246094
تلفن:8-38219871
داخلي: 260
شماره فکس : 38246094
پست الکترونيک:
(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر قائم مقام تماس گرفته شود. داخلي 260

نام و نام خانوادگي : رضا مهرپرور
سمت : معاون مالي و پشتيباني
تلفن مستقيم : 38246095
تلفن : 8-38219871
داخلي : 153
شماره فکس : 38210656
پست الکترونيک
mehrparvar(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 153

نام و نام خانوادگي : علي قديمي
سمت : معاون خدمات مشترکين و درآمد
تلفن مستقيم : 38213307
تلفن : 8-3821987171
داخلي : 192
شماره فکس : 38213307
پست الکترونيک
ghadimi(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 192

نام و نام خانوادگي : حميدرضا نيکداد
سمت : معاون بهره برداري و توسعه آب
تلفن مستقيم : 38213306
تلفن :8-38219871
داخلي : 224
شماره فکس : 38225211
پست الکترونيک:
nikdad(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 224

نام و نام خانوادگي : حسين آذرتکين
سمت : معاون بهره برداري و توسعه فاضلاب
تلفن مستقيم : 38246093
تلفن : 8-38219871
داخلي : 227
شماره فکس: 38219870
پست الکترونيک: azartakin(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 227

نام و نام خانوادگي : نورالدين افتخاري
سمت: معاون منابع انساني و تحقيقات
تلفن مستقيم: -
تلفن:8-38219871
داخلي: 121
شماره فکس : 38219870
پست الکترونيک:
eftekhari(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 121

نام و نام خانوادگي : مجتبي حسين آبادي
سمت: معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري
تلفن مستقيم: 38216094
تلفن:8-38219871
داخلي: 260
شماره فکس : 38219870
پست الکترونيک:
hoseinabadi(at)hww.ir

آدرس : همدان-ميدان بيمه-جنب اداره ثبت احوال-کدپستي 6515914478

جهت تعيين وقت ملاقات با مسئول دفتر معاونت تماس گرفته شود. داخلي 260


تاریخ ایجاد: 1401/11/08 (20:33:35)

تاریخ بروزرسانی : 1402/08/20 (09:58:39)

تعداد بازدید: 711

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x