سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی

مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی

حمید عزیزی متواضع

تلفن داخلی: 247

ایمیل: azizi[at]hww.ir

شماره تماس: 08138219871

مدرک تحصیلی: لیسانس

سابقه کاری : 24 سال
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسي تكنولوژي عمران - عمران لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x