سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی

مدیر دفتر تشکیلات، آموزش و منابع انسانی

حسین شهیدی نیا

تلفن داخلی: 117

ایمیل: shahidi[at]hww.ir

شماره تماس: 08138219871

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سابقه کاری : 12 سال
تلفن مستقیم : 08138246092
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
هیچ رکوردی یافت نشد
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
هیچ رکوردی یافت نشد
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x