شنبه 25 فروردین 1403 00:00:00
دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب

دفتر مطالعات و بررسی های فنی آب

سیامک معینی

تلفن داخلی: 203

ایمیل: moeini(at)hww.ir

شماره تماس: 08138219870

مدرک تحصیلی: لیسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
عمران لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر مطالعات و بررسيهاي فني آب ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x