دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00

افتخارات

حجم فایل : 173 KB نوع فایل : JPG گواهینامه داوری مقالات سال 97 دانشگاه اصفهان
حجم فایل : 331 KB نوع فایل : JPG گواهینامه ارائه مقاله شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سال 96
حجم فایل : 173 KB نوع فایل : JPG داوری مقالات وزارت نیرو سال 96
حجم فایل : 247 KB نوع فایل : JPG داوری مقالات دانشگاه شهید بهشتی سال 96
حجم فایل : 90 KB نوع فایل : JPG لوح حضور در نمایشگاه چهارمین کنفرانس ملی کاربرد GIS در صنعت آب و برق
حجم فایل : 772 KB نوع فایل : JPG لوح تقدیر مدیرعامل شرکت بابت حضور در نمایشگاه چهارمین کنفرانس ملی کاربرد GIS در صنعت آب و برق
حجم فایل : 338 KB نوع فایل : JPG گواهینامه ارائه مقاله در ایتالیا سال95
حجم فایل : 335 KB نوع فایل : JPG گواهینامه ارائه مقاله در نهمین همایش مدیران آب و فاضلاب شهرها و شهرستانهای کشور
حجم فایل : 236 KB نوع فایل : JPG گواهینامه ارائه مقاله دانشگاه اصفهان سال 95
حجم فایل : 332 KB نوع فایل : JPG گواهینامه ارئه مقاله تلفیق سیستم GIS تحت وب و سامانه های کنترل هوشمند فشار شبکه توزیع
حجم فایل : 266 KB نوع فایل : JPG پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی استان سال 95
حجم فایل : 311 KB نوع فایل : JPG لوح حضور در نمایشگاه جانبی سومین کنفرانس ملی GIS در صنعت آب و برق
حجم فایل : 148 KB نوع فایل : JPG گواهینامه ارائه مقاله در سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق
حجم فایل : 382 KB نوع فایل : JPG پژوهشگر برتر دستگاه های اجرایی استان سال 94
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x