سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00

توافقنامه سطح خدمت(SLA)

توافقنامه سطح خدمت شرکت آب و فاضلاب همدان

۱.مقدمه

شرکت آب و فاضلاب همدان، بیست و چهار خدمت در ارتباط با امور مشترکین که دو خدمت آن “پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب ” و ” بررسی پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب ” را در میز خدمت الکترونیکی به کاربران ارائه می دهد.

۲. هدف

• هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط شرکت آب و فاضلاب همدان ، کیفیت تحویل خدمت پاسخگویی به شکایات و بررسی پیشنهادات برای درخواست کنندگان خدمت مورد توافق قرار گیرد.

• این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش¬های نظارت و مسئولیت¬های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می-کند.

۳. مسئولیت¬

• شرکت آب وفاضلاب همدان با توجه به شناسنامه های ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی ، مسئول ارائه خدمات مربوط به امور مشترکین و دو خدمت “پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب” و ” بررسی پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب ” درتارنما است.

• این دستگاه موظف به دریافت درخواست خدمت از کاربران در روزهای کاری و در ساعت های اداری از طریق درخواستهای واصله میز خدمت الکترونیکی است.

• این دستگاه موظف به ارئه خدمات تارنما بصورت تمام وقت (۲۴/۷) در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، از طریق لینک ” زمانهای خروج از دسترس تارنما ” به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.

•زمان های امکان اتصال به تارنما ۹۹/۷درصد است.

•در صورت بروز قطعی های برنامه ریزی شده (نظیر ارتقای زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری) به بازدید کنندگان گرامی از طریق لینک ” زمانهای خروج از دسترس تارنما ” به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.لازم انجام خواهد شد.

۴. تعهدات متقابل خدمت¬گیرنده و دستگاه های زیر مجموعه

• متقاضی دریافت خدمات مسئول درج اطلاعات صحیح و کامل در سامانه می باشند.

• متقاضی دریافت خدمات مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه الکترونیکی به این دستگاه ارائه نماید. مگر در مواردی که دستگاه تشخیص دهد لازم است مدارک از روشهای دیگر ارائه شود.

• اطلاع رسانی کامل در خصوص زمان و شیوه ارائه خدمت در میز خدمت الکترونیکی در دسترس است.

• متقاضی خدمت موظف است قبل از درخواست خدمت، بخش اطلاع رسانی خدمت مورد نشر را به صورت کامل و دقیق مطالعه کند.

۵. هزینه¬ها و پرداخت¬ها

خدمات ارائه شده از سوی شرکت آب و فاضلاب همدان ، برای عموم آزاد بوده و هزینه های آن مطابق با ابلاغیه های مربوط تنظیم شده و در بخش اطلاع رسانی خدمت موجود می باشد.

۶. دوره عملکرد

• این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ ۲۹/ ۱۲/ ۱402، اعتبار دارد.

• در پایان زمان اعتباز توافقنامه، یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

۷. خاتمه توافقنامه

پس از خاتمه توافقنامه، ارائه خدمت مطابق تواقنامه جدید انجام خواهد شد.


تاریخ ایجاد: 1402/05/12 (14:44:27)

تاریخ بروزرسانی : 1402/07/30 (10:48:02)

تعداد بازدید: 563

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x