یکشنبه 27 خرداد 1403 00:00:00

دستورالعمل ها

حجم فایل : 184 KB نوع فایل : pdf دستورالعمل ابلاغی مدیر عامل جهت صرفه جویی در مصرف کاغذ
حجم فایل : 416 KB نوع فایل : PDF دستورالعمل صرفه جویی در مصرف انرژی
حجم فایل : 525 KB نوع فایل : PDF مصادیق مدیریت سبز

تاریخ ایجاد: 1401/11/09 (12:04:41)

تاریخ بروزرسانی : 1403/01/27 (11:53:40)

تعداد بازدید: 143

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x