شنبه 26 خرداد 1403 00:00:00

عملکرد دفتر GIS

حجم فایل : 82 KB نوع فایل : pdf عملکرد سال 1401  GIS   عملکرد دفتر  
حجم فایل : 107 KB نوع فایل : pdf سال 1400 GIS  عملکرد  دفتر

تاریخ ایجاد: 1401/11/09 (12:14:27)

تاریخ بروزرسانی : 1402/11/04 (13:28:46)

تعداد بازدید: 352

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x