دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00
مدیر دفتر بهره برداري و توسعه تصفيه خانه فاضلاب

مدیر دفتر بهره برداري و توسعه تصفيه خانه فاضلاب

بابک بلالی

تلفن داخلی: 237

ایمیل: balali(at)hww.ir

شماره تماس: 0838219870

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مديريت امور شهري فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر بهره برداري و توسعه تصفيه خانه فاضلاب ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x