دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر بهره برداري و توسعه تصفيه خانه فاضلاب

مدیر دفتر بهره برداري و توسعه تصفيه خانه فاضلاب

بابک بلالی

تلفن داخلی: 237

ایمیل: balali[at]hww.ir

شماره تماس: 08138219871

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

سابقه کاری : 26 سال
تلفن مستقیم : 08138225605
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مديريت امور شهري فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر بهره برداري و توسعه تصفيه خانه فاضلاب ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x