دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00
مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

مدیر دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه

نیره محمدیان

تلفن داخلی: 229

ایمیل: mohamadian(at)hww.ir

شماره تماس: 08138219870

مدرک تحصیلی: لیسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر پياده سازي و اجراي تعرفه ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x