دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات

مدیر دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات

محسن اکبری

تلفن داخلی: 197

ایمیل: akbary[at]hww.ir

شماره تماس: 0838219870

مدرک تحصیلی: ليسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
عمران آب وفاضلاب ليسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدیر دفتر بازرسی ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x