شنبه 25 فروردین 1403 00:00:00
مدیر دفتر بهره برداري و توسعه شبكه هاي جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب

مدیر دفتر بهره برداري و توسعه شبكه هاي جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب

علیرضا آهوخش

تلفن داخلی: 233

ایمیل: ahoukhash(at)hww.ir

شماره تماس: 0838219870

مدرک تحصیلی: ليسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
عمران ليسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر بهره برداري و توسعه شبكه هاب جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x