دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
دستورالعمل ها
دریافت حجم:1.53MB نوع فایل : PDf دستور العمل ورود ايمن به آدم روهای فاضلاب
دریافت حجم:748KB نوع فایل : PDf دستور العمل اصول طراحي و بهره برداري از سامانه هاي گندزدايي آب ژاول توليد کارخانه
دریافت حجم:243KB نوع فایل : PDf دستور العمل طراحي، بهره برداری و ايمني سامانه هاي گندزدايي گازي
دریافت حجم:1622KB نوع فایل : PDf دستورالعمل ايمني حفاري و گودبرداري
دریافت حجم:1757KB نوع فایل : PDf دستورالعمل اجرايي ايمني در پروژه هاي آب و فاضلاب شهري
دریافت حجم:3249KB نوع فایل : PDf دستورالعمل الزامات فنی و شاخص های ارزیابی سامانه های تولید در جای محلول سدیم
هیپوکلریت به غلظت0/1%± 0/7% از طریق الکترولیز محلول نمک

تاریخ ایجاد: 1401/11/09 (12:58:54)

تاریخ بروزرسانی : --

تعداد بازدید: 301

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x