دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00

این شرکت مأموریت خود را کمک به ارتقای سطح بهداشت و بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق فراهم ساختن امکان برخورداری عادلانه، مستمر و پایدار از آب شرب سالم و بهداشتی و جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در شهرها و روستاهای استان با رعایت موازین اقتصادی و حفظ سلامت محیط زیست و استفاده از فن آوری های مناسب می­‌داند و می­‌کوشد این مأموریت را با نوسازی، ایجاد و بهره برداری اصولی از تأسیسات، متناسب با نیاز شهرها و روستاهای استان و ارائه خدمات شایسته به مشترکین به انجام برساند.

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x