دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر ارتباط با مشتریان

مدیر دفتر ارتباط با مشتریان

مسعود محمدی

ایمیل: mohamadi-m@hww.ir

شماره تماس: 0838219870

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مديريت رسانه فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر ارتباط با مشتريان ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x