سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

مجید بخشی زاده

تلفن داخلی: 138

ایمیل: bakhshizadeh[at]hww.ir

شماره تماس: 08138219871

مدرک تحصیلی: ليسانس

سابقه کاری : 26 سال
تلفن مستقیم : 08138226559
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
حسابداری ليسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر حراست وامور محرمانه ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x