دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل و HSE

مدیر دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل و HSE

مرتضی جعفری

تلفن داخلی: 141

ایمیل: jafari-h(at)hww.ir

شماره تماس: 08138219870

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
جغرافيا و برنامه ريزى شهرى فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر بحران و پدافند غير عامل ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x