یکشنبه 27 خرداد 1403 00:00:00

مشارکت عمومی ( نتایج نظرسنجی + دریافت نظرات شما در کارگروه تخصصی مشترکین بررسی و موارد قابل توجه باعث تغییر فرآیند در نرم افزار توسط برنامه نویسی نرم افزار مشترکین می گردد)

شماره همراهی که بتوان در صورت نیاز با آن تماس گرفت

لطفا درخصوص پیشنهاد خود را برامون توضیح بدهید

captcha
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x