دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر بهره برداري و توسعه شبكه توزيع و كاهش آب بدون درآمد

مدیر دفتر بهره برداري و توسعه شبكه توزيع و كاهش آب بدون درآمد

اکبر بهادری نژاد

تلفن داخلی: 219

ایمیل: bahadori-a[at]hww.ir

شماره تماس: 08138219871

مدرک تحصیلی: لیسانس

سابقه کاری : 20 سال
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
هیچ رکوردی یافت نشد
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
هیچ رکوردی یافت نشد
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x