سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری

مجتبی حسین آبادی

تلفن داخلی: 258

ایمیل: hoseinabadi[at]hww.ir

شماره تماس: 08138219871

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سابقه کاری : 17 سال
تلفن مستقیم: 08138246094
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مديريت امور شهري فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه گذاري ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

اخبار مرتبط با معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری


زیرمجموعه ها

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x