شنبه 25 فروردین 1403 00:00:00
متن بيانيه راهبرد مشارکت عمومي
بيانيه راهبرد مشارکت عمومي وزارت نيرو
وزارت نيرو، به عنوان متولي تامين، انتقال و توزيع آب شرب سالم و بهداشتي و توليد برق مطمئن و پايدار براي مصارف بخش هاي مختلف و آحاد جامعه در سطح کشور؛ خود را موظف مي داند در جهت تدوين اهداف، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با صنعت آب و برق، حتي المقدور نسبت به اخذ مشارکت عمومي تلاش نموده و در اين زمينه خط مشي خود را به شرح زير ترسيم، و بر عملکرد شرکت‌ها و مؤسسات زيرمجموعه نظارت نمايد:
جلب مشارکت و کسب رضايت مردم در بالاترين سطح ممکن و تلاش در جهت رعايت کامل منشور حقوق شهروندي در حيطه وظايف و فعاليت‌هاي وزارت نيرو
توسعه اعتماد و سرمايه اجتماعي در نظام حکمراني و مديريت منابع آب و انرژي از طريق احترام به حقوق شهروندان و استيفاي حقوق اجتماعي آنان و تلاش در جهت فراهم آوردن زمينه‌ سلامت جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آحاد جامعه در زمينه‌هاي مرتبط با صنعت آب و برق
اطلاع‌رساني جامع و آموزش و فرهنگ‌سازي مصرف بهينه آب و انرژي؛ با هدف ارتقاي آگاهي کارکنان، مشترکان و ذينفعان نسبت به وظايف فردي و مسئوليت‌هاي اجتماعي خويش در قبال جامعه و جلب و جذب مشارکت‌هاي مردمي.
شفاف‌سازي و فراهم کردن بستر مشارکت همه ذينفعان در سياست‌گذاري، تصميم‌گيري و اجراي سياست‌ها و طرح‌ها، با به‌کارگيري ابزارهاي مناسبِ مشارکت الکترونيک، و بهره‌گيري از ظرفيت مشاوره اي مردم و سازمان‌هاي مردم نهاد
تسهيل دسترسي آزاد و جامع به اطلاعات آب و انرژي
بهبود پاسخگويي در برابر تبعات و عواقب تصميمات و فعاليت‌هاي وزارت نيرو بر محيط‌زيست و جامعه؛ در راستاي مسئوليت اجتماعي سازماني.
سنجش ميزان رضايتمندي کارکنان و مشترکان از دريافت خدمات در بازه زماني يکساله، بطور مرتب، جهت ارائه خدمت به نحو شايسته تر
در نظر گرفتن تمهيدات لازم به منظور جمع‌آوري و بهره‌برداري از نظرات، پيشنهادات و انتقادات کارکنان، مشترکان و ذينفعان در راستاي جلب رضايت مشتركين صنعت آب و برق، در چارچوب قوانين و  مقررات.  
از کليه کارکنان، مديران، مشاوران، پيمانکاران و ذينفعان انتظار مي‌رود با التزام عملي به موارد فوق الذکر، تلاش نمايند تا زمينه تحقق آن در وزارت نيرو و کليه شرکت‌هاي تابعه و وابسته و شرکت هاي فعال در صنعت آب و برق، فراهم آيد.

وزير نيرو


تاریخ ایجاد: 1401/11/08 (21:54:09)

تاریخ بروزرسانی : --

تعداد بازدید: 229

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x