شنبه 25 فروردین 1403 00:00:00
هیئت مدیرهکمیته ی تحقیقات

شورای معاونین

کمیته ی ورزش

کمیسیون توسعه مدیریت

کمیته ی پیشنهادات

کمیته ی درآمد وامور مشترکین

سرمایه انسانی (آموزش)

کمیته ی جذب طرحهای عمرانی

کمیته ی بحران و پدافند غیر عامل

کمیته ی خصوصی سازی

شورای فرهنگی و دینی

کمیته ی طبقه بندی مشاغل

کمیته ی تملک اراضی

کمیته ی مدیریت مصرف وآب بدون درآمد

کمیته ی فناوری اطلاعات

کمیته ی انرژی

سلامت اداری

کمیته ی ایمنی

کمیته مدیریت عملکردتاریخ ایجاد: 1402/05/12 (19:37:49)

تاریخ بروزرسانی : 1402/05/12 (21:36:19)

تعداد بازدید: 242

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x