دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00
مدیر دفتر حقوقی و امور قراردادها

مدیر دفتر حقوقی و امور قراردادها

علیرضا متقی

تلفن داخلی: 174

ایمیل: motaghi(at)hww.ir

شماره تماس: 08138219870

مدرک تحصیلی: لیسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
حقوق قضائي لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر حقوقي و قرارداد
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x