دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر حقوقی و قراردادها

مدیر دفتر حقوقی و قراردادها

علیرضا متقی

تلفن داخلی: 174

ایمیل: motaghi[at]hww.ir

شماره تماس: 08138219871

مدرک تحصیلی: لیسانس

سابقه کاری : 25 سال
تلفن مستقیم : 08138213303
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
حقوق قضائي لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر حقوقي و قرارداد
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x