شنبه 25 فروردین 1403 00:00:00
محیط زیست
دریافت حجم: 5740KB نوع فایل : PDf مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست - جلد اول - دفتر حقوقی و امور مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست
دریافت حجم: 235KB نوع فایل : PDf جرائم زیست محیطی
دریافت حجم: 327KB نوع فایل : PDf قانون هوای پاک
دریافت حجم: 105KB نوع فایل : PDf قانون مدیریت پسماند
دریافت حجم: 105KB نوع فایل : PDf آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند
دریافت حجم: 1843KB نوع فایل : PDf ضوابط و استانداردهای زیست محیطی - در زمینه محیط زیست انسانی

تاریخ ایجاد: 1401/11/09 (13:02:25)

تاریخ بروزرسانی : --

تعداد بازدید: 202

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x