دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00

GIS مشخصات اعضا دفتر

حجم فایل : 83 KB نوع فایل : pdf اعضا دفتر GIS
حجم فایل : 385 KB نوع فایل : PDF مشخصات سازمانی مدیر دفتر GIS

تاریخ ایجاد: 1401/11/09 (12:11:14)

تاریخ بروزرسانی : 1402/11/04 (12:38:13)

تعداد بازدید: 325

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x