دوشنبه 07 خرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر نظارت بر درآمد

مدیر دفتر نظارت بر درآمد

مسعود همتی

تلفن داخلی: 198

ایمیل: hemati[at]hww.ir

شماره تماس: 08138219871

مدرک تحصیلی: فوق ليسانس

سابقه کاری : 23 سال
تلفن مستقیم : 08138219871
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مديريت صنعتي فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
مدير دفتر نظارت بر درآمد ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x