دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00
معاون مالی  و پشتیبانی

معاون مالی و پشتیبانی

رضا مهرپرور

تلفن داخلی: 150

ایمیل: mehrparvar(at)hww.ir

شماره تماس: 08138219870

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
مديريت بازرگاني فوق لیسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
معاون مالي و پشتيباني ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

اخبار مرتبط با معاونت مالی و پشتیبانی


زیرمجموعه ها

مدیر امور مالی
مدیر امور مالی

سید جعفر موسوی

مدیر امور پشتیبانی
مدیر امور پشتیبانی

خسرو ترکمانیان

مدیر امور بازرگانی
مدیر امور بازرگانی

فاطمه هاتفی هویدا

مدیر امور انبارها
مدیر امور انبارها

احمد حسن نژاد

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x