سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00
مدیر دفتر سيستم هاي كنترل و انرژي فاضلاب

مدیر دفتر سيستم هاي كنترل و انرژي فاضلاب

محمد شعبانلو

تلفن داخلی: 236

ایمیل: shabanlou[at]hww.ir

شماره تماس: 08138219871

مدرک تحصیلی: ليسانس

سابقه کاری: 20 سال
سوابق تحصیلی
رشته تحصیلی مدرک تحصیلی محل اخذ مدرک تاریخ اخذ مدرک
برق قدرت ليسانس
سوابق شغلی
سمت شغلی محل کار تاریخ شروع تاریخ پایان موضوع پاسخگویی
رئيس اداره بهره بردارى تاسيسات آب ستاد استان
دوره های آموزشی
نام دوره مدت دوره برگزار کننده تاریخ اخذ مدرک توضیحات
هیچ رکوردی یافت نشد

زیرمجموعه ها

هیچ رکوردی یافت نشد
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x