سه شنبه 02 مرداد 1403 00:00:00
بخشنامه ها
دریافت فایل حجم : 867KB نوع فایل : PDf بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع
قوانین و مقررات
دریافت فایل حجم : 234KB نوع فایل : PDf منشور اخلاقی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان
دریافت فایل حجم : 97KB نوع فایل : PDf قانون برنامه و بودجه
دریافت فایل حجم : 857KB نوع فایل : PDf قانون بودجه سال 97 تبصره 14
دریافت فایل حجم : 144KB نوع فایل : PDf قانون ارتقا سلامت اداری
دریافت فایل حجم : 63KB نوع فایل : PDf قانون تاسیس شرکت های آب و فاضلاب
دریافت فایل حجم : 1070KB نوع فایل : PDf قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
دریافت فایل حجم : 57KB نوع فایل : PDf قانون مبارزه با پولشویی
دریافت فایل حجم : 62KB نوع فایل : PDf قانون هدفمندی یارانه ها
دریافت فایل حجم : 88KB نوع فایل : PDf قانون ایجاد تسهیلات جهت توسعه طرح های فاضلاب
دریافت فایل حجم : 257KB نوع فایل : PDf قانون مدیریت خدمات کشوری
دریافت فایل حجم : 1570KB نوع فایل : PDf قانون ارزش افزوده
دریافت فایل حجم : 943KB نوع فایل : PDf لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه
دستورالعمل ها
دریافت فایل حجم : 468KB نوع فایل : PDf دستورالعمل مبارزه با پولشويي ،درج تبصره 2 بند 4 ماده 29 آئين نامه معاملات در متن قراردادها
دریافت فایل حجم : 104KB نوع فایل : PDf دستورالعمل امضا مشترک
دریافت فایل حجم : 147KB نوع فایل : PDf دستورالعمل پول شویی
دریافت فایل حجم : 243KB نوع فایل : PDf دستورالعمل تهیه ازبیلت
دریافت فایل حجم : 314KB نوع فایل : PDf ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دریافت فایل حجم : 332KB نوع فایل : PDf ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور
دریافت فایل حجم : 754KB نوع فایل : PDf ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور
دریافت فایل حجم : 1.83KB نوع فایل : PDf دستورالعمل ماده 20 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دریافت فایل حجم : 83KB نوع فایل : PDf دستورالعمل اجرايي بند ج ماده24 قانون الحاق2
دریافت فایل حجم : 136KB نوع فایل : PDf دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران
دریافت فایل حجم : 689KB نوع فایل : PDf دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي درشركتها
آئین نامه ها
دریافت فایل حجم : 241KB نوع فایل : PDf آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
دریافت فایل حجم : 154KB نوع فایل : PDf آیین نامه اصول و سیاستهای بند 7ماده3 قانون برنامه و بودجه
دریافت فایل حجم : 487KB نوع فایل : PDf آيين نامه تضمين در معاملات دولتي
دریافت فایل حجم : 24KB نوع فایل : PDf آيين نامه الزام پوشش بيمه اي پروژه ها
دریافت فایل حجم : 255KB نوع فایل : PDf آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
دریافت فایل حجم : 89KB نوع فایل : PDf آيين نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه

تاریخ ایجاد: 1401/11/08 (17:29:22)

تاریخ بروزرسانی : 1402/11/14 (12:45:13)

تعداد بازدید: 512

فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x