دوشنبه 13 آذر 1402 00:00:00
اطلاعات تماس مسئول فنی وبگاه
خانم آرزو عزتی آراسته
سمت : رئیس گروه سیستم های نرم افزاری و خدمات الکترونیک
تلفن :80-08138219871 داخلی 252
فکس : 38219870-081
کدپستی : 6515914478
آدرس پستی : همدان - خیابان شهرداری - جنب اداره ثبت احوال-شرکت آب و فاضلاب استان همدان
فونت سایت
اندازه متن
فاصله بین کلمات
فاصله بین خطوط
رنگ بندی
تضاد رنگی
اشباع
بزرگنمایی
1x 2x